Donation List 2024

Donors May-2024

Sr. No. Name Place Donation Amount
1 Mr.Vishal.Arvind.Jakkal Mumbai 25000
2 Mr.Chaitnya Umesh Mauskar Nashik 50001
3 Durable Gas Pvt.Ltd Nahik 501
4 Ms.Swapnil Sharad Barhate Nashik 1000
5 Ms. Jyoti Kishor Mayekar Raigad 5000
6 Ms. Deepa Sanjay Mundade Nashik 7100
7 Ms. Megha Niraj Dantwala Thane 1001
8 Mrs. Pooja Ajit Bhagat Raigad 20000
9 Mr. Akshay Arvind Giri Raigad 20000
10 Mr. Umesh Shantaram Patil Raigad 20000
11  MR. Abhimanu Asija Nashik 1400

Donors April-2024

Sr. No. Name Place Donation Amount
1 Ms.Asha Sharadchandra Saraf Pune 500000
2 Mr.Abhimanyu Asija  Nashik 1400
3 Ms.Swapnil Sharad Barhate Nashik 1000
4 Ms. Bharati Govardhan Koli Mumbai 100
5 Ms. Bharati Govardhan Koli Mumbai 50000
6 Mr. Vijay Rathi Latur 25000
7 Durable Gas Pvt. Ltd. Nashik 501
8 Mr. Jaspal Singh Birdi Nashik 11000

Donors March-2024

Sr. No. Name Place Donation Amount
1 Mr.Avinash Madhav Karmarkar Nashik 10000
2 Mr.Abhijit Redij Raigad 5000
3 Ms.Rekha Sherbet Kolhapur 11000
4 Ms.Mansee Sachin Pawar  Raigad 2500
5 Mr.Vinay Jaywant Vaidya Mumbai 15000
6 Mr.Pramod Ramrao Kumthekar Raigad 5000
7 Ms.Varsha Vasant Gokhale Nashik 10000
8 Mr.Kishore Vallabhdas Mariwala Mumbai 25000
9 Mr.Kiran Vasudeo Nabar Raigad 5000
10 Mr.Prasad Sanjay Gulwani Raigad 501
11 Mr.Abhimanyu Asija Nashik 1200
12 Durable Gas Pvt.Ltd Nashik 501
13 Saksham Education Society Raigad 15000
14 Mr. Devendra Parshuram Juikar Raigad 2000
15 Mr. Anil Anant Dongre Raigad 5000
16 Mr. Kaustubh Prakash Mahajan Nashik 3000
17 Mr. Swapnil Sharad Bharate Nashik 1000
18 Mr. Parag Jhaveri Nashik 100000
19 Mr. Chandrakant Balasaheb Raje Nashik 5100
20 Mr. Abhijit Prabhakar Rane Raigad 10000
21 Mr. Raghuvir Adhikari Nashik 101000
22 Mr. Anil Madhavrao Khisti Nashik 3000
23 Mr. Jeetendra D. More Nashik 3876
24 Mrs. Vrunda Thatte Raigad 4750

Donors February -2024

Sr. No. Name Place Donation Amount
1 Mr.Swapnil Sharad Barhate Nashik 1000
2 Mr.Dilip Murlidhar Rahane Nashik 10000
3 Mr.Amit Chemburkar Mumbai 10000
4 Mr. Pranav Anant Gadgil Nashik 10000
5 Mr. Shrirang Vinayak Kogekar Nashik 3000
6 Mr. Gaurav Ganpat Ojha Nashik 6100
7 Parna Foundation Raigad 10000
8 Mr. Sanjay Vijay Modak Nashik 5000
9 Mr. Sandeep Narayan Bam Raigad 10000
10 Mr. Eknath Vasudeo Kinikar Nashik 2500
11 Rotary Club of Nashik Riverside Nashik 13500
12 Mrs. Sunanda Shinde Raigad 2000
13 Mr. Murlidhar Ramkishan Kabra Pune 500000

Donors January-2024

Sr. No. Name Place Donation Amount
1 Mr.Kishor Narayan Desai Pune 10000
2 Mr.Swapnil Sharad Barhate Nashik 1000
3 Mrs.Leena Kale Nashik 5000
4 Mr.Abhimanyu Asija Nashik 800